S prvim korakom v leto 2019 je OŠ dr. Ljudevita Pivka prevzela delovanje vzgojne skupine, ki se nahaja v Dijaškem domu Ptuj. Vzgojna skupina predstavlja pomemben doprinos k vzgojno izobraževalnemu delu, hkrati pa ponuja varno, spoštljivo in ljubeče okolje, v katerem otroci, mladostniki in mladostnice aktivno in organizirano preživljajo svoj čas. Učijo se najrazličnejših veščin za samostojnejše in odgovornejše življenje, sobivanja z vrstniki in vrstnicami, učnih in delovnih navad, socialnih veščin ter načinov, kako aktivno in kvalitetno preživljati svoj prosti čas.

V šolskem letu 2021/22 bosta v okviru domske vzgoje na OŠ dr. Ljudevita Pivka delovali dve vzgojni skupini. V obeh skupinah bomo otrokom nudili bogato izbiro spodbud za aktivno življenje in za njihov vsestranski razvoj. Poleg klasičnih spodbujevalnih sredstev, kot so pohvale, priznanja in nagrade, se bodo v skupini odvijale še razne življenjske situacije, kot so možnosti svobodnega druženja v skupnem življenju in delu, prijateljevanje, sodelovanje, medsebojna pomoč in strpnost, skupno premagovanje zahtevnejših življenjskih situacij, naporov, tveganj itd.

Obe skupini imata v domu organizirano skupno oskrbo (prehrano, pranje, likanje). Kljub temu pa bomo dajali poudarek na razvijanju samostojnosti in delovnih navad v okviru zmožnosti in sposobnosti posameznega otroka (redno čiščenje, urejanje bivalnih prostorov ter postiljanje postelj). Vsakemu izmed otrok in mladostnikov je potrebno omogočiti ustrezno in njemu prilagojeno obliko obravnave, zato k vsakemu izmed njih pristopamo individualno. Glede na njihove posebne potrebe, posebnosti, želje in zmožnosti prilagajamo zahteve, naloge, obremenitve, ugodnosti, omejitve, vloge ipd. v skladu z načeli individualizacije in fleksibilne diferenciacije.

Otroci bodo v skupini preživljali dve različni obliki prostega časa, in sicer popolnoma prosti čas, ki je namenjen počitku, druženju, družabnim igram, razgovorom z vrstniki, gledanju televizije, uporabi računalnika itd., in organiziran prosti čas, v katerem se bodo mladostniki aktivno vključevali v različne usmerjene zaposlitve v okviru skupine (likovno ustvarjanje, glasbene in športne dejavnosti, kulturno-umetniške dejavnosti, praktične dejavnosti itd.) ter različne interesne dejavnosti, ki bodo potekale v okviru doma in jih izvajajo vzgojitelji iz skupine in drugih skupin.

AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Praznovanje rojstnih dni

Po interesni dejavnosti glasbene urice smo odšli v učno stanovanje. Pričakalo nas je presenečenje. Vzgojiteljici sta prostor svečano okrasili in pripravili svečan pogrinjek. Posedli smo se za mize. Učenci, ki smo v preteklosti praznovali rojstne dni, smo dobili darila. Tudi Vse najboljše so nam ob spremljavi kitare zapeli ostali učenci. Posladkali smo se s »pericami«, ki smo jih spekli dan prej. Zraven smo pili sok. Poskusili smo tudi cvetačo v solati. Tudi zaplesali smo ob poslušanju glasbenih želja. Zapeli smo Mi se imamo radi. Naslednje praznovanje bo v mesecu maju.

Poglej, jesen je tu

V četrtek, 21. oktobra, smo se odpravili na daljši jesenski pohod. Šli smo do Rance. Po poti smo opazovali spremembe v naravi. Hodili smo ob reki Dravi. Na Ranci smo malo posedeli in opazovali ptice. Na poti nazaj smo imeli malico v mestnem parku. Popoldan je minil zelo hitro. Imeli smo se super. Po prihodu v šolo smo se malo posladkali eni s polnjenimi rogljički, drugi pa s krofi.

Delo na vrtu

Zunaj je bilo sončno in toplo. Dogovorili smo se, da bomo šli na vrt. Pobrali smo vrtne pridelke. Prelopatali smo dve gredici, populili travo na veliki gredi z jagodami ter na gredici ob hotelu za žuželke. Vsi smo pridno delali. Iz pobrane zelenjave smo si naslednji dan pripravili solato. Bila je zelo okusna.

Kostanjev piknik

V sredo, 20. oktobra, smo imeli kostanjev piknik, bilo je lepo  sončno jesensko vreme, le veter nam je malo ponagajal. Kostanje smo narezali in namočili že dan pred piknikom. Pri vrtni hišici nam je vzgojiteljica Darka pripravila posodo za pečenje kostanjev in plinski gorilnik. Vsi smo nestrpno čakali, da bi se kostanji čim prej spekli. Pridno smo mešali kostanje, da se ne bi zažgali in razpočili, paziti pa smo morali tudi na veter, da nam ni ugasnil ognja. Pečene kostanje smo razdelili v posodice in se posedli za mizo, zraven smo pili čaj. Obiskala nas je tudi gospa ravnateljica s svojim psom.

Galerija

AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

PIVKOLIN 2020