ODDELEK PRILAGOJENEGA PROGRAMA ZA PREDŠOLSKE OTROKE

Oddelek prilagojenega programa za predšolske otroke Pivkolin, ki je pod okriljem OŠ dr. Ljudevita Pivka začel delovati 1. 9. 2022, se je s šolskim letom 2022/2023 preselil iz vrtca Marjetica v prostore šole. 1. 1. 2024 je začel delovati še drugi oddelek prilagojenega programa za predšolske otroke, poimenovan Mehurčki.

Igralnici se nahajata v pritličju. Otrokom vrtca je namenjen večji prostor, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalno delo, manjši prostor je za umirjanje, obe igralnici pa imata tudi lasten izhod na šolsko igrišče.

V oba oddelka je trenutno vključenih 10 otrok. Na novo okolje so se brez večjih težav navadili in ga lepo sprejeli.

Osnova za delo je kurikulum za vrtce, ki se ga prilagaja individualnim potrebam posameznega otroka, področja dejavnosti, ki jih z različnimi pristopi in metodami želimo razvijati v okviru potenciala posameznega otroka, pa so GIBANJE, JEZIK, UMETNOST, DRUŽBA, NARAVA in MATEMATIKA. Teme, ki so osnova za vzgojno-izobraževalno delo, črpamo iz aktualnega dogajanja v socialnem okolju, letnih časov, raziskovanje in učenje pa potekata predvsem preko igre.

Stremimo k interdisciplinarni obravnavi in pomoči posameznemu otroku, zato se v delo vrtca po potrebi vključujejo tudi ostali strokovni delavci na šoli: delovna terapevtka, fizioterapevt ter logopedinja.