Najvišji organ upravljanja na šoli je SVET ŠOLE, katerega predsednica je Vojka Havlas.

V svetu šole so:

  • 3 predstavniki staršev: Romana Bošnik, Silvestra Emeršič in Helena Ivančič,
  • 3 predstavniki lokalne skupnosti: Jože Petek, Katja Svenšek in Luka Žižek,
  • 5 predstavnikov šole: Vojka Havlas, Klementina Mikec Korpič, Ksenija Rojko, Mateja Vajda in Marija Zelenko.

Delo in pristojnosti sveta šole so opredeljeni z zakonom.

SKLEPI:

Sklepi 4. seje Sveta zavoda, 30. 9. 2021

Sklepi 6. korespondenčne seje Sveta zavoda, 2.-9.9.2021

Sklepi 5. korespondenčne seje Sveta zavoda, 24.6.-1.7.2021

Sklepi 4. korespondenčne seje Sveta zavoda, 12.4.-16.4.2021

Sklepi 3. seje Sveta zavoda, 1. 3. 2021

Sklepi 3. korespondenčne seje Sveta zavoda, 25.-30.11.2020

Sklepi 2. seje Sveta zavoda, 28. 9. 2020

Sklepi 2. korespondenčne seje sveta zavoda, 11.-16.9.2020

Sklepi 1. korespondenčne seje Sveta zavoda, 27.-31.7.2020

Sklepi 1. konstituivne seje Sveta zavoda, 27. 2. 2020


Sklepi 10. seje – 27.9.2019

Sklepi 11. seje – 6.3.2018

Sklepi 12. seje – 23.5.2019

Sklepi 13. seje – 26.9.2019

Sklepi 13. korespondenčne seje – 4.2.-11.2.2019

Sklepi 14. korespondenčne seje – 28.3.-3.4.2019

Sklepi 15. korespondenčne seje – 14.5.-17.5.2019

Sklepi 16. korespondenčne seje – 24.6.-28.6.2019

Sklepi 17. korespondenčne seje – 6.8.-9.8.2019

Sklepi 18. korespondenčne seje – 9.9.-12.9.2019