SVET STARŠEV v šolskem letu 2020/21 vodi predsednica ga. Andreja Zavec.

V svetu staršev so predstavniki staršev iz vsakega razreda oziroma oddelka, ki se izvolijo na roditeljskih sestankih. Delo sveta staršev je opredeljeno z zakonom.

Sklepi konstitutivne seje sveta staršev 5.-11.10.2021


Poslovnik delovanja sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka

Zapisnik 1. seje sveta staršev 2019/20