SVET STARŠEV v šolskem letu 2022/23 vodi predsednik g. Damir Jakob.

V svetu staršev so predstavniki staršev iz vsakega razreda oziroma oddelka, ki se izvolijo na roditeljskih sestankih. Delo sveta staršev je opredeljeno z zakonom.

Sklepi 1. dopisne seje sveta staršev 23.-30.11.2022

Sklepi ustanovne seje sveta staršev 27. 9. 2022


Sklepi konstitutivne seje sveta staršev 5.-11.10.2021


Poslovnik dela Sveta staršev OŠ dr. Ljudevita Pivka – potrjen 11.10.2021

Poslovnik delovanja sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka – stari