OPB v šolskem letu 2023/2024

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku. V podaljšano bivanje se vključujejo učenci vseh razredov prostovoljno, s prijavo njihovih staršev.

Delo v OPB je organizirano v treh skupinah. Učitelji v OPB so: Jasna Veber Zazula, Eva Visenjak, Neli Mavrič, Klementina Pulko, Silvester Vogrinec, Amalija Krajnc, Tadejka Topolovec, Marija Arnuš, Alenka Kosem, Silvija Tomše, Tanja Ješovnik, Tomaž Valenko, Damjana Vršič, Vesna Horvat, Tjaša Prelog, Tina Majerič, Andreja Zagoršek. Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku. V podaljšano bivanje se vključujejo učenci vseh razredov prostovoljno s prijavo njihovih staršev.

Učenke in učenci v času podaljšanega bivanja opravljajo domače naloge, sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. Strokovni delavci jim pomagajo pri vključevanju v oddelek in usmerjajo njihove dejavnosti glede na individualne interese ter zmožnosti.

Program podaljšanega bivanja sestavljajo:

  • KO – KOSILO
  • SU – SAMOSTOJNO UČENJE, PISANJE NALOG
  • UPČ – USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
  • SD – SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

 

Razporeditev organizacije kosil v šolskem letu 2023/24

RAZRED

NIS

URA RAZREDNIK
1.-2. r. mala jedilnica, 13.10 Andreja Zagoršek
3. r.  mala jedilnica, 13.10 Nada Pernek
4. r. in 5. r. jedilnica, 13.00 Damjana Vršič, Tjaša Prelog
 6. r. jedilnica, 12.35 Tina Majerič
7. r. jedilnica, 12.35 Tomaž Valenko
8. r. jedilnica, 12.35 Marija Arnuš
9. r. mala jedilnica, 12.15 Dragica Emeršič
PPVI 1A v učilnici, 11.45 ali 12.00 Tanja Ješovnik
PPVI 1B-2B v učilnici, 12.30 Silvija Tomše
PPVI 2A-3A v učilnici, 12.00 Majda Ber
PPVI 2C v učilnici, 12.00 Zdenka Kokol
PPVI 2D jedilnica, 12.00 Vesna Horvat
PPVI 3B-4B jedilnica, 12.20 Marija Mohorič
PPVI 4C jedilnica, 12.20 Staša Potočnik
PPVI 4A-5A jedilnica, 12.20 Vojka Havlas
PPVI 5B-6B jedilnica, 12.20 Klementina Mikec Korpič
PPVI 6A jedilnica, 12.20 Janja Trunk

 

Vsaka od zgoraj navedenih aktivnosti ima svojo nalogo in poteka v skladu z dnevnim redom, ki je prilagojen zahtevam pouka, potrebam učencev in učenk ter potrebam njihovih staršev.

V oddelku podaljšanega bivanja se cilji prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev samih ter njihovih staršev.