Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku. V podaljšano bivanje se vključujejo učenci vseh razredov prostovoljno, s prijavo njihovih staršev.

Delo v OPB je organizirano v treh skupinah. Učitelji v OPB so Jasna Veber Zazula, Eva Visenjak, Klementina Pulko, Zarja Žarn Štabuc, Silvester Vogrinec, Gorazd Fras, Dragica Emeršič, Patricija Finster, Darinka Rojko Pičerko, Andreja Zagoršek in Zdenka Kokol. Delo v oddelkih varstva učencev je organizirano v skladu s pravili, ki so jih določili v NIJZ. Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku. V podaljšano bivanje se vključujejo učenci vseh razredov prostovoljno s prijavo njihovih staršev.

Učenke in učenci v času podaljšanega bivanja opravljajo domače naloge, sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. Strokovni delavci jim pomagajo pri vključevanju v oddelek in usmerjajo njihove dejavnosti glede na individualne interese ter zmožnosti.

Program podaljšanega bivanja sestavljajo:

  • KO – KOSILO
  • SU – SAMOSTOJNO UČENJE, PISANJE NALOG
  • UPČ – USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
  • SD – SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

Razporeditev organizacije kosil v šolskem letu 2021/22

RAZRED

NIS

URA ŠTEVILO UČENCEV RAZREDNIK

 

1. r., 2. r.

13.15

9

Sara Brmež

Vesna Horvat

 

3. r., 4. r., 5. r.

 

13.15

10

Nada Pernek

Vesna Horvat

Milena Zupanič

 

6. r., 9. r.

12.30

12

Marija Arnuš

Tomaž Valenko

 

7. r.,  8. r.

12.45

19

Dragica Emeršič

Simon Petek

PPVI 1A,

PPVI 1B,

PPVI 2A

kosilo

v učilnici

4

5

4

Andreja Zagoršek

Zdenka Kokol

Majda Ber

PPVI 2B,

PPVI 3A-4A

11.45

12

Tanja Kaučevič

Marjetka S. Kristovič

PPVI 3B,

PPVI 4B-5B,

PPVI 6A

12.20

14

Klementina Mikec Korpič

Patricija Finster

Tanja Ješovnik

PPVI 5A-6A,

PPVI 6B

12. 40

15

Janja Trunk

Tanja Ješovnik

Vsaka od zgoraj navedenih aktivnosti ima svojo nalogo in poteka v skladu z dnevnim redom, ki je prilagojen zahtevam pouka, potrebam učencev in učenk ter potrebam njihovih staršev.

V oddelku podaljšanega bivanja se cilji prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev samih ter njihovih staršev.

Letošnja organizacija podaljšanega bivanja je nekoliko drugačna. Zaradi vseh ukrepov smo organizacijo uredili tako, da družimo v podaljšanem bivanju največ dve skupini otrok, ki se družita tudi v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju. To pomeni, da je v vsaki skupini v jutranjem varstvu (tako kot v podaljšanem bivanju) največ 14 otrok. Priporočila NIJZ upoštevamo tudi, ko se skupine družijo.