Program MATP (Motor Activities Training Program) je najmlajši športni program specialne olimpijade. Namenjen je tistim osebam, ki zaradi težjih in težkih kombiniranih motenj ne zmorejo udejstvovanja v športih, ki zahtevajo razumevanje navodil, samostojnost pri izvedbi aktivnosti in poznavanje pravil.

V Sloveniji se program MATP razvija od leta 2000. Tekmovanja MATP omogočajo prikaz naučenih spretnosti na način, ki zagotavlja uspešno izvedbo. V Sloveniji so tekmovanja na regijski in državni ravni. Regijske igre potekajo spomladi znotraj petih regij Specialne olimpiade Slovenije. Tekmovalci imajo možnost se izkazati na sedmih tekmovalnih postajah. Državne igre so vsako leto, izmenično »dvoranske« in vodne. Vodne igre potekajo nekoliko drugače. V bazenu potekajo vaje v treh sklopih, na treh težavnostnih ravneh. Tekmovalce že ob prijavi usmerimo na zanje primerno raven izvedbe.

Z učenci naše šole se redno udeležujemo regijskih in državnih tekmovanj MATP.