Šolsko leto 2023/2024

Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom

RAZRED RAZREDNIK, SORAZREDNIK
1. razred Andreja Zagoršek, Eva Visenjak
2. razred Andreja Zagoršek, Eva Visenjak
3. razred Nada Potočnik, Olga Varlamova
4. razred Damjana Vršič, Silvester Vogrinec
5. razred Tjaša Prelog, Matija Brmež
6. razred Tina Majerič, Simon Petek
7. razred Tomaž Valenko, Alenka Kosem
8. razred Marija Arnuš, Tadejka Topolovec
9. razred Dragica Emeršič, Amalija Krajnc

Posebni program vzgoje in izobraževanja

ODDELEK RAZREDNIK, SORAZREDNIK
PPVI 1a Tanja Ješovnik, Suzana Kolbl 
PPVI 1b-2b Silvija Tomše, Gordana Majcenovič
PPVI 2a-3a Majda Ber, Andreja Sok
PPVI 2c Zdenka Kokol, Sabina Dokl
PPVI 2d Vesna Horvat, Kaja Jambriško
PPVI 3b-4b Marija Mohorič, Tanja Knehtl
PPVI 4c Staša Potočnik, Patricija Finster
PPVI 4a-5a Vojka Havlas, Martina Anžel
PPVI 5b-6b Klementina Mikec Korpič, Marko Videmšek
PPVI 6a Janja Trunk, Anton Lah

Učitelji predmetnega pouka

UČITELJ POUČUJE
Marija Arnuš Tehnika in tehnologija, Delovna vzgoja
Dragica Emeršič Naravoslovje,  Družboslovje
Alenka Kosem Likovna umetnost, Likovna vzgoja
Amalija Krajnc Matematika
Klementina Mikec Korpič Glasbena umetnost, Ansambelska igra, pevski zbor
Tina Majerič Gospodinjstvo
Simon Petek Tehnika in tehnologija, Delovna vzgoja
Tadejka Topolovec Slovenščina
Tomaž Valenko Šport – NIS
Patricija Finster Angleščina, Ples 1
Damjana Vršič Tuji jezik
Anton Lah Gibalno-športna vzgoja – PPVI
Janja Trunk Računalništvo
Jasna Veber Zazula Likovna vzgoja, Delovna vzgoja, Fraktalna risba
   

Vzgojni skupini

ODDELEK VZGOJITELJ, VARUH
1. PPVI Denis Jambriško, Stanka Kuhar
2. NIS Darka Jurgec, Andrej Malovič
nočni vzgojitelj Simon Fras

 

Razvojni oddelek vrtca

ODDELEK VZGOJITELJICA, POMOČNICI VZGOJITELJICE
Pivkolin Tanja Kaučevič, Suzana Bezjak, Suzana Kolbl