Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom

RAZRED RAZREDNIK, SORAZREDNIK
1. razred Andreja Zagoršek, Eva Visenjak
2. razred Andreja Zagoršek, Eva Visenjak
3. razred Nada Potočnik, Martina Anžel
4. razred Damjana Vršič, Silvester Vogrinec
5. razred Tjaša Prelog, Mojca Mihelič
6. razred Tomaž Valenko, Alenka Kosem
7. razred Marija Arnuš, Alenka Lovec
8. razred Dragica Emeršič, Darinka Rojko Pičerko
9. razred Simon Petek, Amalija Krajnc 

Posebni program vzgoje in izobraževanja

ODDELEK RAZREDNIK, SORAZREDNIK
PPVI 1a-2a Silvija Tomše, Andreja Sok
PPVI 1b Zdenka Kokol, Suzana Bezjak
PPVI 2b Majda Ber, Sabina Dokl
PPVI 2c Vesna Horvat, Gordana Majcenovič
PPVI 3a-4a Patricija Finster, Anton Lah
PPVI 3b Klementina Mikec Korpič, Tanja Knehtl
PPVI 4b-5b Vojka Havlas, Vesna Majcen, Marko Videmšek
PPVI 5a-6a Janja Trunk, Jasna Veber Zazula
PPVI 6b Tina Majerič, Nika Erjavec, Vesna Majcen

Učitelji predmetnega pouka

UČITELJ POUČUJE
Marija Arnuš Tehnika in tehnologija, Delovna vzgoja
Dragica Emeršič Naravoslovje,  Družboslovje
Alenka Kosem Likovna umetnost, Likovna vzgoja
Amalija Krajnc Matematika
Klementina Mikec Korpič Glasbena umetnost, pevski zbor
Tina Majerič Gospodinjstvo, Delovna vzgoja
Simon Petek Tehnika in tehnologija, Delovna vzgoja
Darinka Rojko Pičerko Slovenščina
Tomaž Valenko Šport – NIS
Patricija Finster Angleščina
Damjana Vršič Tuji jezik
Anton Lah Gibalno-športna vzgoja – PPVI
Janja Trunk Računalništvo
Jasna Veber Zazula Likovna vzgoja, Delovna vzgoja