Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/21

Publikacija 2021/2022

Pravila ravnanja v času ukrepov epidemije COVID-19 (november 2021)

Poslovno poročilo OŠ dr. Ljudevita Pivka za l. 2021