SVET STARŠEV vodi predsednica ga. Andreja Zavec.

V svetu staršev so predstavniki staršev iz vsakega razreda oziroma oddelka, ki se izvolijo na roditeljskih sestankih. Delo sveta staršev je opredeljeno z zakonom.

Poslovnik delovanja sveta staršev Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka

 

Zapisnik 2. seje, 31. 1. 2018

Zapisnik 1. seje, 26.9.2017