Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom

RAZRED RAZREDNIK, SORAZREDNIK
1. razred Tamara Tomašič, Eva Visenjak
2. – 3. razred Vesna Horvat, Jasna Veber Zazula
3. – 4. razred Nada Pernek, Damjana Vršič
5. razred Milena Zupanič, Dragica Emeršič
6. razred Simon Petek, Amalija Krajnc
7. razred  Tomaž Valenko, Tina Majerič
8. razred Darinka Rojko Pičerko, Alenka Kosem
9. razred Marija Arnuš, Gorazd Fras

Posebni program vzgoje in izobraževanja

ODDELEK RAZREDNIK, SORAZREDNIK
PPVI 1  Zvonka Drozg, Sabina Dokl
PPVI 1-2 Andreja Zagoršek, Suzana Kolbl
PPVI 2 Marjeta Svenšek Kristovič, Staša Potočnik
PPVI 3 Tanja Kaučevič, Vesna Majcen
PPVI 4 Zdenka Kokol, Nežka Šilak
PPVI 4-5 Janja Trunk, Silvester Vogrinec
PPVI 5 Tanja Ješovnik, Tanja Knehtl
PPVI 6 Klementina Mikec Korpič, Anton Lah

Učitelji predmetnega pouka

UČITELJ POUČUJE
Marija Arnuš Tehnika in tehnologija
Dragica Emeršič Naravoslovje,  Družboslovje
Alenka Kosem Likovna umetnost
Amalija Krajnc Matematika
Klementina Mikec Korpič Glasbena umetnost
Tina Majerič Gospodinjstvo
Simon Petek Tehnika in tehnologija
Darinka Rojko Pičerko Slovenski jezik
Tomaž Valenko Šport
Damjana Vršič Tuji jezik