Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku. V podaljšano bivanje se vključujejo učenci vseh razredov prostovoljno, s prijavo njihovih staršev.

Učenke in učenci v času podaljšanega bivanja izpolnjujejo domače naloge, sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. Strokovni delavci jim pomagajo pri vključevanju v oddelek in usmerjajo njihove dejavnosti glede na individualne interese in zmožnosti.

Program podaljšanega bivanja sestavljajo:

  • KO – kosilo,
  • SU– samostojno učenje, pisanje nalog,
  • UPČ – ustvarjalno preživljanje prostega časa,
  • SD– sprostitvene dejavnosti.

Vsaka od zgoraj navedenih aktivnosti ima svojo nalogo, poteka v skladu z dnevnim redom, ki je prilagojen zahtevam pouka, potrebam učencev in učenk ter potrebam njihovih staršev.

V oddelku podaljšanega bivanja se cilji prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev samih in njihovih staršev.

Delo v oddelku podaljšanega bivanja je organizirano v treh skupinah. Delo vodijo Jasna Veber Zazula, Marjeta Svenšek Kristovič, Eva Visenjak, Klementina Pulko, Damjana Vršič, Darinka Rojko Pičerko, Tina Majerič,  Andreja Zagoršek, Zvonka Drozg, Silvester Vogrinec, Tamara Tomašič. Delo v oddelkih varstva učencev je organizirano v eni skupini. V skupino so vključeni učenci nižje stopnje in višje stopnje ter oddelkov PPVI .