V šolskem letu 2018/2019 nadaljujemo z nacionalnim projektom “Ekošola kot način življenja”, ki v šole vpeljuje okoljsko vzgojo in navaja mlade na odgovorno ravnanje z naravo. Novost v tem šolskem letu je uvedba novega tematskega sklopa Podnebne spremembe, na katerega se bodo navezovale aktivnosti v okviru ekošole. V okviru programa Ekošole bomo nadaljevali z naslednjimi projekti: Altermed, likovno ustvarjanje in šolska vrtilnica. S projektom Altermed želimo izpostaviti odnos do zdravja, da zdravje doživljamo in pojmujemo kot vrednoto. Posebej za to, ker ima zdravje kot vrednota tudi v družini svoje pomembno mesto. S šolsko vrtilnico smo v novih prostorih šolskega dvorišča ustvarili razgiban šolski vrt, katerega bomo redno urejali in skrbeli za njegovo pestrost. Svoja pridobljena znanja bodo učenci s pomočjo likovnega ustvarjanja prenesli tudi na papir. Pri tem bodo uporabili svojo kreativnost, domišljijo ter ustvarjalnost. V sklopu ekošole bomo organizirali akcije zbiranja starega papirja ter izrabljenih tonerjev, kartuš in trakov. Temelj odgovornega odnosa do okolja je izobraževanje, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. V projekt se vključujejo učenci, učitelji, strokovni delavci, tehnično osebje na šoli, starši, strokovnjaki in predstavniki lokalne skupnosti. Skupaj gradimo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu.

Tanja Rugani