Govorilne ure

Starši sodelujejo s šolo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah, ki so vsak DRUGI TOREK v mesecu, od 16. ure do 17. ure. V tem času so za pogovor dosegljivi vsi strokovni delavci šole.
Načrtovani so štirje skupni roditeljski sestanki, in sicer:

  • 2. september 2019
  • 24. september 2019 – Predstavitev LDN; Inkluzija in skupnostna skrb v 21. stoletju
  •  10. marec 2020 – NE nasilju
  •  maj 2020 – Vzgoja otrok s posebnimi potrebami, Varnost na internetu safe.si

8. 10. 2019 – Nacionalni inštitut za javno zdravje – predavanje za starše učencev 8. in 9. razreda

 

Tedenske pogovorne ure so po razporedu strokovnih delavcev.

Pogovorne ure   

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO POGOVORNA URA
ARNUŠ Marija učiteljica predmetnega pouka  sreda, 8.20 – 9.05
EMERŠIČ Dragica učiteljica predmetnega pouka  petek, 11.00 – 11.45
DROZG Zvonka učiteljica PPVI 1  sreda, 10.20 – 11.05
HORVAT Vesna učiteljica 3. razreda  sreda, 11.50 – 12.35
JEŠOVNIK Tanja učiteljica PPVI 5  sreda, 11.20 -12.05
 KAUČEVIČ Tanja učiteljica PPVI 3  ponedeljek, 11.20 – 12.05
KOKOL Zdenka učiteljica PPVI 4  ponedeljek, 11.20 – 12.05
KOSEM Alenka učiteljica likovne umetnosti  petek, 10.10 – 10.55
KRAJNC Amalija učiteljica predmetnega pouka  torek,  11.50 – 12.35
LAH Anton učitelj športa  petek, 9.20 – 1o.05
MAJERIČ Tina učiteljica  torek, 9.10 – 9.55
MIKEC KORPIČ Klementina učiteljica glasbene umetnosti  četrtek, 9.10 – 9.55
PERNEK Nada učiteljica 3.-4. razreda  ponedeljek, 10.10 – 10.55
PETEK Simon učitelj predmetnega pouka  ponedeljek, 10.10 – 10.55
POTOČNIK Staša učiteljica PPVI 2  ponedeljek, 8.20 – 9.05
ROJKO PIČERKO Darinka učiteljica predmetnega pouka  ponedeljek, 11.50 – 12.35
SVENŠEK KRISTOVIČ Marjeta učiteljica PPVI 2  sreda, 10.20 – 11.05
TOMAŠIČ Tamara učiteljica 1. razreda  petek, 11.50 – 12.35
TRUNK Janja učiteljica PPVI 4-5  ponedeljek, 9.20 – 1o.05
VALENKO Tomaž učitelj športa ponedeljek, 11.00 – 11.45
VEBER ZAZULA Jasna učiteljica predmetnega pouka in OPB  torek, 10.20 – 11.05
VISENJAK Eva druga učiteljica v 1. r  sreda, 11.50 – 12.35
VOGRINEC Silvester knjižničar, učitelj v OPB  torek, 11.00 – 11.45
VRŠIČ Damjana učiteljica  ponedeljek, 11.00 – 11.45
ZAGORŠEK Andreja učiteljica PPVI 1-2  torek, 9.20 – 1o.05
ZUPANIČ Milena učiteljica 5. razreda  torek, 11.00 – 11.45