shema_solskega_sadja Shema šolskega sadja je ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Shema vključuje različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani ter spodbuja zdrave prehranjevalne navade pri mladih. Več o shemi šolskega sadja: http://www.shemasolskegasadja.si/

 

Načrt sheme šolskega sadja

Opis sheme šolskega sadja

Mleko in mlečni izdelki, maj 2018

Naša šola sodeluje v projektu peto leto

Tudi v letošnjem šolskem letu smo vključeni v »sistem razdeljevanja sadja v šolah« s finančno podporo Evropske unije. Sadje in zelenjava iz naslova tega projekta se bosta razdeljevala 1x tedensko, v sredo ob 8. uri. Sadje in zelenjava bo pripravljena na posebnem prostoru v avli šole. Z vključitvijo v shemo šolskega sadja želimo osvestiti otroke o pomembnosti uživanja svežega sadja iz lokalnega okolja.  Prav tako imajo učenci možnost, da v šolski kuhinji dobijo sadje vse dni v tednu. Sami pa si bomo letos tudi nabrali jabolka, ki smo jih dobili podarjena. Za shemo šolskega sadja skrbi učiteljica Tina Majerič.

Več o projektu: http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/solska_shema/

main_page_img

http://www.shemasolskegasadja.si/