shema_solskega_sadja Shema šolskega sadja je ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Shema vključuje različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani ter spodbuja zdrave prehranjevalne navade pri mladih. Več o shemi šolskega sadja: http://www.shemasolskegasadja.si/

 

Načrt sheme šolskega sadja

Opis sheme šolskega sadja

Mleko in mlečni izdelki, maj 2018

Naša šola sodeluje v projektu četrto leto

Sadje v okviru sheme ponudimo najmanj 1- krat tedensko. Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika in veliko prispevata k ohranjanju zdravja, zato se trudimo k dosledni izpeljavi zastavljene sheme.

Več o projektu: http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/solska_shema/

main_page_img

http://www.shemasolskegasadja.si/